....Bezmyślny wyraz twarzy pojawia się zawsze
kiedy o czymś myślę....
(Sławek Zieliński i wielu innych)

Szkolenia

OFERTA

SZKOLENIA, MODEROWANE ANIMACJE I INTEGRACYJNE SZKOLENIE PLENEROWE

 

 

1. Szkolenie menadżerskie

"DOBRYM SZEFEM BYĆ"

("BE A GOOD BOSS !")

Jest ono przeznaczone dla  wchodzących na drogę zarządzania zespołami  menadżerów, w których pracy jakość komunikacji, gwarancja czystości przekazu, pewność przekazania sygnału, precyzja informacji zwrotnej, wzajemna współpraca i zaufanie członków zespołu, to wartości nadrzędne, zapewniające bezpieczeństwo i sukces w działaniu.

Program, poza zanurzeniem uczestników, w zagadnienia wywodzące się z teorii przewodzenia zespołom, pozwala praktycznie przećwiczyć zachowania i mechanizmy niezbędne na wyższym szczeblu odpowiedzialności za zespołowe osiąganie celów.  Ułatwia pogodzenie się z odkrytym w sobie "Wewnętrznym Szefem", który jest wynikiem naszych indywidualnych cech charakteru, predyspozycji  i uwarunkowań. Daje możliwość opanowania umiejętności kontrolowania i doskonalenia "Szefa w sobie" oraz sprawnego uruchomienia skutecznych behawioralnych technik przywódczych.

Standardowo od 9:00 do 17:00.

Grupy 5-15 osób.

Zapraszam do kontaktu w celu sprecyzowania oferty. Finalna cena jest uzależniona od poziomu potrzeb, ilości i wielkości grup.

 

 

2. Szkolenie z zakresu technik komunikacyjnych i perswazyjnych z elementami team coachingu

"WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD!"

("All HANDS ON DECK !")

Szkolenie w ciągu 4 dni poszerza i rozwija w praktyce zasoby kompetencji miękkich.

Program zawiera elementy kanonu komunikacji wywodzącego się z morskiej praktyki "The Royal British Admiralty & Navy Communications Skills". Na takich właśnie źródłach powstały niestandardowe ćwiczenia, kotwiczące pożądane modele indywidualnych zachowań i relacji grupy.

Wspólna praca w czasie szkolenia daje możliwość natychmiastowego sprawdzenia swoich technik wypowiedzi i kreowania nowych indywidualnych narzędzi w tym rzemiośle. Nie bez znaczenia jest możliwość poznania swoich modeli behawioralnych i pracy nad ich kontrolowaną zmianą.

Dzień I:    KONFLIKT. Atakować aby zginąć, czy cofać się by zwyciężyć?

Dzień II:   MAPA UMYSŁU. Jak zaplanować SENS? Team coaching workshop.

Dzień III:  AUTOPREZENTACJA. Ten KTOŚ kogo znacie to JA?

Dzień IV: ASERTYWNOŚĆ. Określanie granic. Mówię NIE, które oznacza TAK!

Łącznie 32 godziny programu w 4 dni.

Grupy 5-15 osób.

Zapraszam do kontaktu w celu sprecyzowania oferty. Finalna cena jest uzależniona od poziomu potrzeb i wielkości grup.

 

 

3. Warsztaty Moderowane

"Powoli zaplanuj, by szybko osiągnąć cel !"

("PLAN SLOW - SAIL FAST!")

"Procesowe programowanie zespołu do realizacji założonego celu w oparciu o strategię NLP Walta Disneya.

Mind-Mapping docelowo wybranego projektu".

 

Szkolenie animacyjne zaprojektowane tak, aby w procesie aktywnych ćwiczeń i zespołowej inspiracji, każdy z członków zespołu uzyskał szeroką wiedzę o założonym wstępnie przez organizację celu ( projekcie ). Uzyskany dla organizacji, efekt motywacyjny oraz feed-back, w holistyczny sposób pokrywa całość jej struktur , pokazując możliwości rozwoju, racjonalizacji i restrukturyzacji, ale też uprzedzając o potencjalnych nieprzewidzianych zagrożeniach. Dodatkowym zakotwiczeniem efektu warsztatu u jego uczestników, poza pobudzeniem umiejętności współpracy procesowej, jest wspólne zapisanie wyników pracy w postaci Mapy Umysłu, Mind Mapping projektu. Warsztaty te, zalecane są jako działania przygotowujące do realizacji ściśle określonych celów, zadań i procesów. Są zawsze źródłem sukcesów na wielu polach oraz informacji zwrotnej dla kierownictwa o poziomie gotowości załogi do dokonywania zmian oraz sprawności poddanych warsztatom zespołów.

Standardowo od 9:00 do 17:00.

Grupy 5-15 osób.

Zapraszam do kontaktu w celu sprecyzowania oferty. Finalna cena jest uzależniona od poziomu potrzeb i wielkości grup.

***************************************************************

 

C E N Y 

Cena za godzinę szkolenia uzależniona jest między innymi od wielkości grupy i  kształtuje się na poziomie  500 - 800 zł. za godzinę + VAT

 

 

***************************************************************

 

INTEGRACYJNE SZKOLENIE PLENEROWE

4. Morski Rejs Moderowany wypełniony programem z zakresu technik komunikacyjnych i perswazyjnych z elementami team coachingu oraz sesjami indywidualnymi.

"Wszystkie ręce na pokład!"

("All WET HANDS ON DECK !")

Program szkolenia i zakwaterowanie na jachcie lub żaglowcu.

Rejs gwarantuje minimum 10 godzin dziennie interaktywnego rozwoju kompetencji komunikacyjnych.

Poziom kwalifikacji komunikacyjnych uczestników jest audytowany jeszcze przed wyjazdem na szkolenie i porównywany z elementami kanonu komunikacji wywodzącego się z morskiej praktyki "The Royal British Admiralty & Navy Communications Skills". Program z założenia oparty na zdobywaniu umiejętności miękkich uświadamia radość ze wspólnej pracy i z osiągania celów z pozycji członka zespołu. Umożliwia zdobycie nieocenionej umiejętności wciągania do zespołu innych, aby osiągając cele, też odczuli takie właśnie wartości. A to już przecież bardzo pożądane i trudne do opanowania kwalifikacje twarde.

"Tu i teraz, teoria relacji staje się praktyką, od której natychmiast zależy wszystko w życiu każdego członka załogi".

Niezapomnianym wynikiem tego szkolenia jest odkrycie na nowo, ogromnej radości płynącej z pracy w zespole. Zrozumienie na zawsze, że umiejętność komunikowania się, jest tym co różni "nas odnoszących sukces w czasie sztormu" od reszty, która nie chce poświęcić czasu na to, aby nauczyć się komunikować.

Zarządzanie zgodą. Bądź mediatorem w swojej sprawie.

Zaplanuj sens. Team coaching workshop.

Ten ktoś kogo znacie to ja.

Określanie granic. Mówię nie, które oznacza tak.

Łącznie 50 godzin programu w 5 dni.

 

Istnieje możliwość organizacji szkolenia na żaglowcu S/y Kapitan Borchard  lub  w formie  floty kilku jachtów. Korzystamy tylko z jachtów najlepszych światowych agencji czarterowych. Zgłaszając grupę na szkolenie, Klient zadba o właściwą kompletację osób do kabin dwuosobowych. Koszt szkolenia z zakwaterowaniem w kabinie jednoosobowej wzrasta o 50%.

Cena na żaglowcu S/y Kapitan Borchard  to równowartość od 500 Euro do 700 Euro + VAT /osoba, w zależności od wybranego akwenu, kabiny, sezonu i ilości chętnych . Cena ta uwzględnia :osobę w kabinie dwuosobowej / pełen program szkoleń i coaching/ całkowite wyżywienie i zakwaterowanie na jachcie / bez kosztu dojazdu.

Cena na jachcie to równowartość od 1000 Euro do 1500 Euro+ VAT/ osoba /w kabinie dwuosobowej /  pełen program szkoleń i coaching/ dwa posiłki i zakwaterowanie na jachcie / bez kosztu dojazdu.

Standardowo 1 tydzień ( w tym dwa dni na dojazd i powrót ) od piątku do niedzieli w okresie: Czerwiec - sierpień, Adriatyk, Baleary, Morze Egejskie, Dodekanezy.     Luty-kwiecień,  Karaiby, Wyspy Zawietrzne, Grenadyny.

Spodziewane koszty dodatkowe ponoszone wspólnie to : około 100-200 Euro osoba za opłaty portowe , Mariny, woda , paliwo, ubezpieczenie kaucji, Restauracje-kolacje na lądzie.

Zapraszam do kontaktu w celu sprecyzowania oferty.

 

 

 
Copyryght (C) 2011 Sławomir Zieliński.