.... Amator mówi ciągle o warsztacie.
Profesjonaliści walczą o pieniądze.
Mistrz zmierza do celu .....
( Warren Buffett )

Dlaczego coaching dla organizacji?

Coaching, dobra inwestycja dająca mierzalne wyniki.                                                   
Jak pokazują brytyjskie badania z 2005 roku, 87% menadżerów korzystało już z coachingu. Pośród badanych w 2005 roku firm, 86% zgłosiło mierzalny wzrost efektywności, co najmniej pokrywający zwrot kosztów poniesionych na inwestycję w coaching.                                                                                                                  
Jednocześnie 47 % tych firm, uzyskało wielokrotny  zwrot kosztów, poniesionych na coaching, już w pierwszym roku po zakończeniu procesu.
Z tych samych badań wynika,  jak donosi prasa specjalistyczna, że aż 91 %  procesów coachingu, prowadzili niezależni coache, nie związani z organizacjami, w których to się odbywało.                                                                                     
Coaching przychodzi z zewnątrz, by umożliwić zmianę wewnątrz .                       
Coaching, to wymierny i niezbędny czynnik rozwoju przewagi konkurencyjnej organizacji, przynoszący mierzalny zwrot z inwestycji.
Oto tylko kilka powodów, dla których w ostatnich latach tak wzrosło zainteresowanie coachingiem, także w Polsce.

 

 
Copyryght (C) 2011 Sławomir Zieliński.