Gdy widzisz rzeczy, pytasz dlaczego .
Gdy marzysz o nich, pytasz dlaczego nie .
( Georg Bernard Shaw )

Dlaczego coaching dla Ciebie?

Coaching to proces, w którym coach (trener) wspomaga wzrost samoświadomości Klienta prowadząc do zmian i uruchamia  posiadane przez niego zasoby.       
Wspiera poznawanie ograniczeń i rozwój osobisty.                                         
Coaching pobudza Klienta do rozpoznania potrzeb i celów.                             
Patroluje czy proces zmian, które uruchamia w sobie Klient, odbywa się bezpiecznie i czy przynosi mu właściwą nagrodę.          Coaching dyskretnie towarzyszy Klientowi w drodze do  równowagi i spełnienia.                      
Proces zmiany zachodzi w Kliencie, z jego woli i w jego własnym tempie .     
Coaching jedynie inicjuje poszukiwanie rozwiązań przez Klienta, poprzez zadawane pytania.                                                                                                                  
Każdy człowiek posiada w sobie wystarczające zasoby, żeby ocenić  i ulepszać swoje życie.
Coaching daje Ci świat na nowo, bo bezpiecznie odkrywasz, kontrolujesz i poznajesz Siebie.

 

 
Copyryght (C) 2011 Sławomir Zieliński.