....Przeznaczenie nie jest zapisaną kartą !
Jest wyborem jednej z kart księgi.
....Na przeznaczenie nie czekaj !
Jest tym, co osiągniesz .
( William Jennings Bryan )

Interim Manager i Coach Firm

I N T E R I M    M A N A G E R   I   C O A C H

Co łączy te dwie, z pozoru odrębne dyscypliny ?

Obie są skoncentrowane na przyszłości i realizacji celu oraz na dostarczeniu wyniku Klientowi, czy Firmie.

Obie, to precyzyjne, tymczasowe wsparcie w rozwoju, oparte na zasobach Klienta i jego potrzebie zmian.

W obu, technika zadawania pytań i słuchania, to podstawowe narzędzia w procesie  podejmowania decyzji dla dobra klienta.

Oba działania często przynoszą najpierw bolesne odkrycia, zanim doprowadzą do uzdrowienia sytuacji Klienta lub Firmy.

W obu, to ludzie z którymi pracuję są jednocześnie podmiotem i przedmiotem działań umożliwiających sukces.

Obie dyscypliny zmuszają wkraczającego specjalistę do poruszania się w świecie Klienta, na jego zasadach i za jego zgodą, by osiągnąć pożądany przez niego cel.

W obu,  wymaganym warunkiem umożliwiającym postęp jest wola Klienta lub Firmy do dokonania zmian, poparta akceptacją konieczności podjęcia działań.

W obu przypadkach, trzeba bez emocji przeprowadzić symulację zysków i strat, zanim podejmie się działania, a coach i manager są samotni zdani na siebie w ocenie sytuacji i wyborze narzędzi.

W obu dyscyplinach czasem trudno rozpoznać przyczyny zastanej sytuacji, które po zdefiniowaniu stają się oczywiste.

W działaniu na obu polach  jedynym godnym zaufania narzędziem jakie ma do dyspozycji coach i interim manager, jest on sam.

Obie dyscypliny przynoszą  mi, nieporównywalną z niczym innym satysfakcję jaką daje obserwowanie  rozwoju Klienta lub Firmy.

Tak.  Jestem Coachem Firm.

 

 

 
Copyryght (C) 2011 Sławomir Zieliński.